Novinky / News

posted in: HOME | 0

Jak jste si mohli všimnout, trošku jsme změnili grafiku našeho webu, aby byl přehlednější a lépe čitelný. Už jsme rozjeli i přidávání info o kapelách v sekci Bands, takže během pár dní by mělo být info kompletní a nezapomeňte ani na sekci Line-up, kde už se dozvíte kompletní harmonogram celého festivalu!

As you may have noticed, we’ve changed the graphics of our site a little bit to make it clearer and easier to read. We have already started adding info about bands in the Bands section, so within a few days the info should be complete and do not forget even the Line-up section, where you will learn the full schedule of the whole festival!