Poděkování! / Thanks!

posted in: HOME | 0

Děkujeme všem kapelám za parádní sety a hlavně Vám všem, kdo jste přišli naši zimní akci podpořit! Sešlo se vás přes dvě stovky a vaše spokojenost je pro nás největší pochvalou a hnacím motorem! Uvidíme se už za pět měsíců v kempu U Ferdinanda na NTEY Deathfestu 2019 s Lividity, Soils of Fate, Mercyless a kopou dalších super kapel v soupisce!

Thank to all bands for great sets and especially to all of You, who have come to support our winter action! Over two hundred people came and your satisfaction is the greatest praise and driving engine for us! See You in five months at kemp U Ferdinanda at NTEY Deathfest 2019 with Lividity, Soils of Fate, Mercyless, and a bunch of other super bands in line-up!

Ještě jednou díky! / Thank You once again!