!!!Upozornění / Notice!!!

posted in: HOME | 0

Jak už asi víte, letos se festival poprvé uskuteční v Srbské Kamenici, přímo na hranici národního parku České Švýcarsko. A z toho pro nás všechny vyplývají jisté povinnosti, aby vedle sebe mohly pokud možno co nejvíc bezproblémově koexistovat tak rozdílné věci, jako jsou metal a příroda.

V národním parku samozřejmě platí velmi zvláštní a poměrně striktní pravidla o pohybu osob v něm. A náš festival se navíc koná koncem jara, kdy se v parku rozmnožuje mnoho druhů chráněných druhů živočichů a roste a kvete ještě více ohrožených druhů rostlin. Proto vás co nejdůrazněji prosíme, abyste v průběhu festivalu neopouštěli areál kempu a nevydávali se do okolní přírody, abychom tamní faunu i flóru rušili co nejméně! A pokud byste snad přeci jen toužili strávit pár hodin turistikou v lůně přírody, abyste co nejbedlivěji dodržovali všechna pravidla pro návštěvu parku, které najdete na webových stránkách NP.

Děkujeme Vám všem, že toto chápete a budete všechna pravidla dodržovat. Záleží jen na vás, jak se budete během konání festivalu k místní přírodě chovat a zda budeme moct na tomto krásném místě ještě někdy v budoucnu nějakou akci pořádat!

 

As you probably know, this year the festival will be held for the first time in Srbská Kamenice, right on the border of the Czech Switzerland National Park. And all of this has some obligations for us all so that two things as diverse as metal and nature can seamlessly coexist abreast.

Of course, there are very special and quite strict rules on the movement of people in the national park. In addition, our festival takes place at the end of spring, when many species of protected animal species are reproduced in the park and even more endangered plant species grow and bloom. That is why we ask you to leave the campsite as much as possible during the festival and not go out into the surrounding countryside to minimize the disturbing of the fauna and flora there! And if you were eager to spend a few hours hiking in the bosom of nature to keep all the rules for visiting the park as carefully as possible, you can find everything on the park websites.

Thank you all for understanding and following all the rules. It is up to you how you will behave to the local nature during the festival and whether we will be able to organize an event in this beautiful place sometime in the future.

http://www.npcs.cz/