Special edition NTEY deathfest 2020 Against All Infectious Germs vypukne už za 14 dní. Lístků je dostatek !!!

posted in: HOME | 0
(English version below)
Speciální podzimní edice NTEY deathfestu -Against All Infectious Germs vypukne už za 14 dní. Uskuteční 17. – 20. září 2020 opět v kempu u Ferdinanda v Srbské Kamenici nedaleko Děčína a rovnou se tak zařadí mezi jediný třídenní death / grind / gore festival letošní festivalové sezóny u nás.
Bezpečnostní opatření okolo šíření nemoci Covid – 19 naštěstí nezasahuje na venkovní akce, mezi které se náš NTEY Deathfest řadí. Proto se (doufejme zatím) nemusíme bát nesmyslných roušek, ještě nesmyslnějších rozestupů a všudypřítomné smradlavé desinfekce. Povolený počet návštěvníků venkovních akcí je stále na hranici 1000 osob.
I přesto že jsme venkovní festival nemusíte se bát špatného počasí. Zázemí NTEY Deathfestu nabízí krytou produkci v našem speciálním stanu s prostornou stage, dostatek místa ke stanování či umístění karavanu, teplou hospůdku se skvělým jídlem a pitím a vše co tradiční autocamp nabízí. Kempování je na našem festivalu zcela ZDARMA!!!
Lístků je dostatek a budou k dostání na místě za cenu 600,- Kč (pro držitele lístků na NTEY 2020 pouze 500,- Kč). Zároveň všichni držitele lístků na zrušený ročník letošního NTEY Deathfestu 2020 získají novou vstupenku na rok příští.
Ten se uskuteční 20-22. května 2021 opět v kempu u Ferdinanda v Srbské Kamenici nedaleko Děčína. Pokud sledujete novinky tak víte, že dva hlavní headlineři z letošního ročníku vystoupí i za rok. Těšit se tak můžete na legendární Pestilence a Blood red throne.
Zároveň jsme změnili maskota festivalu a tím není nikdo jiný než legendární Výr velký neboli Bubo Bubo, který se řadí mezi velmi vzácné a ohrožené druhy a hnízdí na jaře nedaleko našeho festivalu. Loňský ročník prověřil, že Výři nejsou žádné bačkory a kvalitní muzika je jim blízká.
Děkujeme za Vaši přízeň, buďte zdrávi a těšíme se s Vámi na shledanou!
Váš NTEY team !!!
The special autumn edition of NTEY deathfest – Against All Infectious Germs – will start in 14 days. It will take place on September 17 – 20, 2020, again at the Ferdinand camp in Srbská Kamenice near Děčín, and will be the only one three-day death / grind / gore festivals of this year’s festival season in our country.
Fortunately, the security measures surrounding the spread of Covid – 19 do not interfere with outdoor events, including our NTEY Deathfest. That’s why (hopefully so far) we don’t have to worry about pointless drapes, even more pointless spacing and the ubiquitous stink disinfection. The permitted number of visitors to outdoor events is still at 1,000 people.
Even though we are an outdoor festival you don’t have to worry about bad weather. The facilities of NTEY Deathfest offer indoor production in our special tent with a spacious stage, plenty of space for camping or caravan placement, a cozy pub with great food and drink and everything else what traditional autocamp can offer. Camping is absolutely FREE at our festival !!!
There are enough tickets and they will be available on the gate for the price of 600 CZK (for holders of tickets for NTEY 2020 only 500 CZK). At the same time, all ticket holders for the canceled year of this year’s NTEY Deathfest 2020 will receive a new ticket for next year.
It will take place 20-22. May 2021 again in the camp at Ferdinand’s in Srbská Kamenice near Děčín. If you follow the news, you know that the two main headliners from this year will perform in a year. You can look forward to the legendary Pestilence and Blood red throne.
At the same time, we changed the mascot of the festival and that is none other than the legendary Eagle Owl – Bubo bubo, which is one of the very rare and endangered species and nests in the spring near our festival. Last year, he checked that eagle owls are no slippers and quality music is close to them.
Thank you for your support, be healthy and we look forward to seeing you!
Your NTEY team !!!