A je tu další porce metalu / And there’s another serving of metal

posted in: HOME | 0
A jedeme dál v ostrém tempu na vlně maximální možné death / grindové brutality s francouzskou grupou Putrid Offal! Loňské album Sickenesses Obsessions vás rozláme, rozdrtí a namete do odpadkového koše! / And we continue at a brisk pace on a wave of maximum possible death / grind brutality with the French group Putrid Offal! Last year’s album Sickenesses Obsessions will break you, crush you and throw you in the trash!

Další akvizici NTEY 2022 netřeba představovat – drum’n’bass gigolové Spasm vám pořádně naloží do vašich zasmrádlých anusů! Připomínáme, že pánové v této době shání nového tlučmistra, takže pokud dokážete obhospodařovat i jiné blány, než panenské, dejte jim vědět, ať z nich nemáme další Duo Yamaha! / No need to introduce another acquisition of NTEY 2022 – drum’n’bass gigolos Spasm will load you into your stinking anus! We remind you that gentlemen are looking for a new drummer at this time, so if you can manage membranes other than virgins hymens, let them know!