Drazí mediální partneři

děkujeme Vám za mediální podporu NTEY Death festu. Níže naleznete detailní informace ohledně udělování akreditací na letošní ročník festivalu.
Podmínkou ke schválení akreditace je důležité prokázat dlouhodobou a kvalitní promotion našeho festivalu. Pečlivě  sledujeme a evidujeme každého žadatele o akreditaci.
Pokud žádáte akreditaci pro své medium kontaktujte nás prostřednictvím emailu renata.valesova@xichty.cz. Pro lepší orientaci prosím využíjte tuto formu emailu:

Rád/a bych za náše medium …  požádal/a o akreditaci na festival NTEY 2018 a to v následujícím rozsahu:

-Press, Foto, Video

Upoutávku na festival jsme zveřejnili  zde:

Vyjádření ohledně udělení či odmítnutí akreditace Vám po odeslání emailu přijde nejpozději 10. května 2018. V případě udělení akreditace dostanete potvrzujicí e-mail s příslušným voucherem, který slouží jako VIP vstupenka s Press výhodami.

 

Na spolupráci se velmi těšíme.

 

Renhule & NTEY Promo team

 


Dear media partners

Thank you for your media support NTEY Death Fest. Below you´ll find detailed information regarding the granting of accreditation to the festival this year.
A condition for approval of accreditation is important to demonstrate the long-term and quality promotion of the festival.
If you are requesting accreditation for its medium contact us via email Renata.valesova@xichty.cz. For better orientation, please use this form or email:

 

on behalf of our medium … I would like to apply for accreditation to the concert on the following level:

-Press, Photo, Video

We have advertised the concert . Link:

Observations regarding the granting or denial of accreditation only after sending an e-mail arrives later than 10th May 2018. For accreditation you will get a confirmation e-mail with the voucher, which serves as a VIP ticket to the Press advantages.

 

Renhule & NTEY Promo team