Mortifilia ruší své vystoupení na NTEY náhradou bude Congenital Anomalies / Mortifilia cancels the concert at NTEY. The new band will be Congenital Anomalies

posted in: HOME | 0
Svoje vystoupení na (nejen) NTEY Df 2021 musela zrušit sušická death metalová mašina Mortifilia a to kvůli velmi závažnému zranění jejich bubeníka Pavla.
Pavlovi moc přejeme, ať je co nejdřív pořádku! Drž se chlape!
Náhradou za Mortifilia bude pražské brutal komando Congenital Anomalies, kteří měli na NTEY zahrát už loni a zůstali kvůli poruše auta viset na půli cesty!
Death metal machine Mortifilia had to cancel their performance on (not only) NTEY Df 2021 due to a very serious injury to their drummer Pavel. The replacement for Mortifilia will be the Prague brutal commando Congenital Anomalies, who were supposed to play at NTEY last year and stayed halfway due to a car breakdown!