Festival INFO – Coronavirus a lístky / Festival INFO – Corona and tickets

posted in: HOME | 0
Protože se nám množí dotazy přinášíme důležité informace:
KoronaKravina:
Nebudeme u vstupu po vás požadovat testy, potvrzení a jiné papíry. Ale prosíme mějte je u sebe pro případ možné kontroly. Chceme aby byl festival bez problémů.
Můžete absolvovat nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – PCR test
Absolvovat nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – Antigenní test
Mít vystavený certifikát Očkovacím centrem ČR o dokončeném očkovaní podle platného očkovacího schématu a po podaní poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní
nebo potvrzení o laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech.
Lístky:
Lístků je prozatím ještě dost. K dispozici je stále 15% kapacity festivalu. Lístky můžete koupit v předprodeji za cenu 1000 na email fleshless@email.cz nebo na místě za cenu 1200.

 

 

Because we have a lot of questions, we bring you important information:

 

Corona virus

We will not ask you for tests, confirmations and other papers at the entrance. But please keep them with you in case of a possible inspection. We want the festival to be without problems.

You can pass the RTS PCR test for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no later than 7 days ago.

Pass the SARS-CoV-2 virus antigen POC test with a negative result no later than 72 hours ago – Antigen test

At least 14 days have elapsed to have a certificate issued by the Vaccination Center of the Czech Republic on completed vaccination according to the valid vaccination schedule and after the last dose has been given

or confirmation of laboratory-confirmed COVID-19 in the past 180 days.

Tickets:

There are still plenty of tickets. 15% of the festival’s capacity is still available. You can buy tickets in advance for the price of 1000 to the email fleshless@email.cz or on the spot for the price of 1200.