Aktualizujeme časový hamornogram kapel!!! We are updating the time schedule of the bands !!!

posted in: HOME | 0

Vlivem malých škatulat v soupisce letošních kapel jsme museli hýbat i s hracími časy. Níže a v záložce Schedule uvádíme aktuální hrací rozpis aby vám žádná oblíbená banda neunikla. Rozpisy budou umístěny i všude po areálu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás bando už za 5 dní!!!

Due to changes in the list of this year’s bands, we had to move with the playing times. Below and in the Schedule tab, we present the current schedule so that you do not miss any favorite gang. The schedules will be placed all over the complex. Thank you for your understanding and we look forward to seeing you in 5 days !!!

 

SCHEDULE 2021 – Special edition

Čtvrtek / Thursday September 2. září 2020 )

17:00 – 18:00 – CROW TO CROW
18:00 – 19:00 – ARAWN
19:00 – 20:00 – CHOKED BY OWN VOMITS
20:00 – 21:00 – FLESHLESS
21:00 – 22:00 – DEBUSTROL
22:00 – 23:00 – AGRESSOR

(Pátek / Friday September 3. září 2020)

13:00 – 14:00 – STERCORE
14:00 – 15:00 – CARNAL DIAFRAGMA
15:00 – 16:00 – MINORITY SOUND
16:00 – 17:00 – CONGENITAL ANOMALIES
17:00 – 18:00 – EPICARDIECTOMY
18:00 – 19:00 – PLACENTA POWERFIST
19:00 – 20:00 – STILLBIRTH
20:00 – 21:00 – PURGATORY
21:00 – 22:00 – HYPNOS
22:00 – 23:00 – DEBAUCHERY
23:00 – 24:00 – NAHUM

(Sobota / Saturday September 4. září 2020 )

13:00 – 14:00 – CONSEQUENCES
14:00 – 15:00 – G.O.R.E
15:00 – 16:00 – BLOODPHEMY
16:00 – 17:00 – DOOMAS
17:00 – 18:00 – KRYPTOR
18:00 – 19:00 – PURULENT SPERMCANAL
19:00 – 20:00 – NECROTTED
20:00 – 21:30 – DEAD
21:30 – 23:00 – ROOT
23:00 – 24:00 – M.A.D

Venue open thursday Sept 2 due 16.00 hrs
Areál bude otevřen od čtvrtka 2.9. od 16.00 hod

Thursday program starts at 17.00
Friday program starts at 13:00
Saturday program starts at 13:00