Čas představit si kapely přichází / Time to imagine the band is coming

posted in: HOME | 0

A teď chvíli na nejostřejší grindovou notu! Belgická skvadra Leng Tch’e asi moc vysvětlování nepotřebuje, prostě drtikol, co vás roztrhá na kusy! Speciální pro tento set bude jedna věc a to ??? Za mikrofonem se objeví SVEN z Aborted!!! Ano je to ten SVEN , co byl původně za bicí soupravou Leng Tch’e

And now for a moment on the sharpest grind note! The Belgian squadron Leng Tch’e probably doesn’t need much explanation, it just crushing what will tear you to pieces! Special for this set will be one thing and that ??? SVEN from Aborted appears behind the microphone !!! Yes, it’s the SVEN that was originally behind Leng Tch’e drum kit