Blížíme se ke konci s představováním kapel / We are nearing the end of introducing bands

posted in: HOME | 0
Dnes si dáme pořádnou porci staroškolního rouhání a temnoty v podání polských Embrional! Zlo! / Today we will have a good portion of old school blasphemy and darkness served by Polish Embrional! Evil!

A dnes na valící se, smrduté a pořádně zabublané gore vlně s relativně novou bandou oscilující mezi Prahou a Jižními Čechami – Abhorrent Cabaret! / And today on a rolling, stinking and really bubbling gore wave with a relatively new band oscillating between Prague and South Bohemia – Abhorrent Cabaret!

A teď zase maximální porce rouhání vyvstalého z hlubin pekelného ohně s kapelou Sacramental Blood ze Srbska, která v roce 2016 vydala své debutové album Ternion Demonarchy! / And now again the maximum portion of blasphemy arising from the depths of hellfire with the band Sacramental Blood from Serbia, which released their debut album Ternion Demonarchy in 2016!