NTEY DF 2023 se blíží mílovými kroky / NTEY DF 2023 is fast approaching

posted in: HOME | 0

Než se pustíme do představování kapel na letošním Nice to eat you DF , tak si zde dáme asň malou návnadu v podobě tradičních festivalových kelímků a samozřejmě celkový plakát akce

Before we get down to introducing the bands at this year’s Nice to eat you DF, we’ll have a little bait here in the form of traditional festival cups and of course the overall poster of the event