Něco končí a něco začíná / Something ends and something begins

posted in: HOME | 0

Nová dekáda festivalu? Nová lokace festivalu! NTEY Deathfest se bohužel bude opět stěhovat… Jak všichni víte, po letech strávených na zámku v Horní Libchavě jsme se v roce 2019 přestěhovali do kempu U Ferdinanda v Srbské Kamenici, kde proběhlo dalších několik ročníků (a to i v dobách kovidu, které festivalům moc nepřály) jarní i podzimní edice. Po letošním ročníku se však kemp rozhodl spolupráci s naším festivalem ukončit. Mrzí nás to, jednak z hlediska pořadatelského – myslíme, že už jsme měli na place vše vychytané k vaší i naší spokojenosti, jednak proto, že víme, že jste měli tenhle areál a jeho okolí moc rádi. Ale nedá se nic dělat, poslední akcí pod hlavičkou NTEY, která U Ferdinanda proběhne, bude zářijový United in Brutality fest, takže doufáme, že se všichni přijedete s areálem pořádně rozloučit! A samozřejmě chceme touto cestou poděkovat majitelům i veškerému personálu kempu za vše, co pro náš fest za těch 5 let udělali – myslím, že můžu beze studu napsat, že jsme U Ferdinanda vyspěli a zbavili se dětských nemocí z Libchavy a posunuli fesťák zase o level výš. Ale není proč smutnit, jak nesmrtelný Freddie zpívá – Show must go on! – takže už jsme pro vás našli nový areál! Zůstaneme na severu Čech, jen se posuneme o kousek dál na východ, někam na půl cesty mezi Děčín a Liberec, do kempu v Jablonném v Podještědí! I v tomhle, o kus větším areálu na vás čekají chatičky, bazén, restaurace, moderní sprchy a toalety a mnohem víc! A jak jste zvyklí, stanovat budete opět moci v areálu zadarmo. Určitě oceníte také výbornou dostupnost areálu, autobusová zastávka je přímo před vstupní branou, vlaková stanice na hlavním tahu Česká Lípa – Liberec pak asi jen 700 metrů. Do centra krásného historického města je to pak asi půl kilometru a necelé tři kilometry od areálu najdete zámek Lemberk. Kousek od Jablonného je také vstupní brána do Lužických hor nebo těsně za hranicemi německé město Zittau. Doufáme, že nám zachováte přízeň a NTEY Deathfest 2024, který je už teď nabitý zvučnými jmény, zase nevynecháte! Váš NTEY crew

A new decade of the festival? New location of the festival! Unfortunately, NTEY Deathfest will be moving again… As you all know, after years spent at the castle in Horní Libchava, in 2019 we moved to the U Ferdinanda camp in Srbská Kamenice, where several more editions took place (even in the times of covid, which they didn’t like festivals much) spring and autumn editions. However, after this year’s edition, the camp decided to end cooperation with our festival. We are sorry, on the one hand from an organizational point of view – we think that we already had everything sorted out on the set to your satisfaction and ours, on the other hand because we know that you liked this area and its surroundings very much. But there’s nothing you can do, the last event under the banner of NTEY that will take place at Ferdinand’s will be September’s United in Brutality fest, so we hope that you will all come to say a proper goodbye to the area! And, of course, we want to take this opportunity to thank the owners and all the staff of the camp for everything they have done for our festival over the past 5 years – I think I can write without shame that we have progressed at Ferdinand’s and got rid of childhood diseases from Libchava and moved the festival to another level up. But there’s no need to be sad as the immortal Freddie sings – Show must go on! – so we have already found a new site for you! We will stay in the north of Bohemia, we will just move a little further to the east, somewhere halfway between Děčín and Liberec, to the camp in Jablonné in Podještědí! Even in this area, which is slightly larger, cabins, a swimming pool, a restaurant, modern showers and toilets and much more await you! And as you are used to, you will again be able to pitch your tent for free in the area. You will certainly appreciate the excellent accessibility of the area, the bus stop is right in front of the entrance gate, the train station on the main route Česká Lípa – Liberec is only 700 meters away. It is then about half a kilometer to the center of the beautiful historic town, and less than three kilometers from the area you will find the Lemberk castle. A short distance from Jablonné is also the gateway to the Lusatian Mountains or the German town of Zittau just across the border. We hope you’ll stay with us and don’t miss NTEY Deathfest 2024, which is already packed with big names! Your NTEY crew