Nový ročník NTEY DEATHFEST klepe pomalu na dveře / The new year of NTEY DEATHFEST is slowly knocking on the door

posted in: HOME | 0
Tak do třetice (všeho dobrého a zlého?)!
Sotva jsme avizovali změnu areálu pro nadcházející NTEY Deathfest 2024, musíme ač velmi neradi ohlásit další. Radní v Jablonném totiž nechtějí akcí tohoto druhu ve svém městě, přestože zpočátku zájem byl a vše běželo dobře… Ale – asi tlak lidí byl silnější… Takže nastalo další horečné hledání nových prostor a jak to tak vypadá, konečně se na nás usmálo štěstí a našli jsme to pravé! A to sice rekreační středisko Bajtlich ve Chřibské, což je obec asi 15 km od původního místa konání NTEY Festivalů – Srbské Kamenice.
Chřibská je město v okrese Děčín, v Lužických horách, ve Šluknovském výběžku, na okraji Národního parku České Švýcarsko. Obec leží na silnici vedoucí z Děčína (potažmo České Kamenice) do Rumburka. Vlakové spojení zajišťují vlaky z Děčína a Benešova nad Ploučnicí do Rumburka, nebo z blízké stanice v Rybništi i do / od Liberce.
V kempu k dispozici jednak chatky ale i celkem luxusní hotel vzdálený pouhých 30 metrů od areálu.
Chatky jsou 4 až 7 místné. A pozor! Součástí chatky je WC a sprcha! Přednostně budou nabízeny právě Vám, kteří jste si již zamluvili ubytování v Jablonném či přilehlém kempu v Heřmanicích. Prosíme o co nejrychlejší potvrzení, zda stále máte o ubytování zájem. Případně o jak velkou chatku. Pokud někdo měl dvě pro 3 osoby tak nyní můžete být i společné ve větším objektu. Ceny se budou pohybovat od 1200 Kč na den / 3600 na celý NTEY víkend až po cca 2500 Kč za chatku velkou (7500 na víkend)
Vše opět zde e-mail
Hotel Mezi buky: Ceny v hotelu se pohybují od 1600 den /5800 víkend Kč za dvoulůžkový pokoj se snídaní, WC a sprcha je samozřejmostí. S možností sauny atd. Parkování přímo u hotelu – takže na festival můžete v pantoflích rovnou z postele!
Prosíme o rychlou reakci z vaší strany a velice se omlouváme za chaos, ale jak vidíte tak se snažíme celou situaci co nejlépe a nejrychleji řešit ke všeobecné spokojenosti. Všechny změny místa konání jsou mimo námi ovlivnitelných zásahů majitelů areálů.
Veškeré Vaše otázky budou zodpovězeny obratem!
So on to the third (all good and bad?)!
No sooner have we announced a change of venue for the upcoming NTEY Deathfest 2024 than we regret to announce another one. The councilors in Jablonné do not want an event of this kind in their town, even though initially there was interest and everything went well… But – I guess the pressure of the people was stronger… So there was another frantic search for new premises and, as it seems, luck finally smiled on us and we found the right one! And that is the recreation center Bajtlich in Chřibská, which is a village about 15 km from the original place of NTEY Festivals – Srbská Kamenice.
Chřibská is a town in the district of Děčín, in the Lužické mountains, in the Šluknovské outcrop, on the edge of the Czech Switzerland National Park. The village lies on the road leading from Děčín (including Česká Kamenice) to Rumburk. Train connections are provided by trains from Děčín and Benešov nad Ploučnicí to Rumburk, or from the nearby station in Rybniště and to/from Liberec.
The campsite offers cabins as well as a luxurious hotel only 30 meters from the site.
Cabins have 4 to 8 beds. And watch out! The cabin includes a toilet and a shower! Priority will be given to those who have already booked accommodation in Jablonné or the adjacent campsite in Heřmanice. Please confirm as soon as possible whether you are still interested in the accommodation. Or how big a cabin. If someone had two for 3 people, now you can also stay together in a larger building. Prices will range from 1,200 CZK per day / 3,600 CZK for the entire NTEY weekend to approx. 2,500 CZK for a large cabin (7,500 per weekend).
Hotel Mezi buky: Prices in the hotel range from 1,600 day / 5,800 weekend CZK for a double room with breakfast, toilet and shower are a matter of course. With the possibility of a sauna, etc. Parking right next to the hotel – so you can go to the festival in your slippers straight out of bed!
We ask for a quick response from your side and we are very sorry for the chaos, but as you can see, we are trying to solve the whole situation as best and as quickly as possible to everyone’s satisfaction. All changes to the venue are outside the control of the site owners.
All your questions will be answered immediately!
UBYTOVÁNÍ JE KOMPLET VYPRODÁNO .DĚKUJEME!!
THE ACCOMMODATION IS COMPLETELY SOLD OUT. THANK YOU!!