Menstrual Cocktail

posted in: HOME | 0

A nyní opustíme (alespoň na krátkou chvíli) death metal a vrhneme se do víru gore grindu s touhle úchylnou partičkou z Bulharska. Dvě full alba a několik Ep a x-way splitů s podobně zvrhle smýšlejícími kolegy. Dáte si koktejlek? Krvavý koktejlek s příchutí kundích šťáv? / And now we leave (at least for a short time) death metal and plunge into the vortex of gore grind with this deviant band from Bulgaria. Two full albums and several Ep and x-way splits with similarly depraved colleagues. Would you like a cocktail? A bloody cocktail flavored with pussy juices?