Hour Of Penance

posted in: HOME | 0

Tahle italská kapela z Říma, která ve své tvorbě míchá techniku s brutalitou funguje už od roku 1999, ale pronásleduje ji poměrně časté střídání členů (takže od roku 2010 v kapele nefiguruje ani jeden ze zakládajících členů). Což ovšem nic nemění na tom, že laťka stanovená staršími alby zůstává stále zachována, což dokazuje album Misotheism z roku 2019 a co dokáže určitě i nová fošna Devotion, která vyjde v dubnu letošního roku! / This Italian band from Rome, which mixes technical with brutality in its work, has been operating since 1999, but it is haunted by a fairly frequent change of members (so that since 2010, not one of the founding members has appeared in the band). Which, of course, does not change the fact that the bar set by older albums is still maintained, which is proven by the album Misotheism from 2019 and what the new album Devotion, which will be released in April of this year, can certainly do!