Děkujeme Vás všem! / Thank You all!

posted in: HOME | 0
A jedenáctý ročník NTEY Deathfestu a tím také křest nového areálu jsou minulostí… / And the eleventh year of NTEY Deathfest and thus also the baptizing of the new area are in the past…
A nám už tak zbývá jen poděkovat Vám všem za úžasnou podporu, které se od Vás i tomuto ročníku dostalo! Bez Vás by to prostě a jednoduše nešlo a jsme rádi, že jste nám zachovali přízeň a že jsme se setkali takřka jen se samými kladnými reakcemi! Ano, s novým areálem je vždy trošku potíž, než si ho my jako pořadatelé i Vy jako návštěvníci osaháme a naučíme se v něm vše poskládat k vaší maximální spokojenosti, ale snažili jsme se ze všech sil! Víme, že ne úplně vše šlo tak hladce, jak bychom chtěli. Zejména parkování bude muset pro příště doznat nějakých změn a i sociální zázemí se bude muset nutně do budoucna rozšířit. (Tady si ale neodpustím malou poznámečku k toaletám uvnitř budovy, kde jsme museli několikrát řešit nefunkční odpady – každý ví, že vlhčené ubrousky se do toalety nesplachují a při nějaké té kázni přeci jen mohla situace se záchody vypadat trošku jinak.) I absenci sprch bychom do příště rádi nějak vyřešili. Ale jak píšu výše, i přes ty drobné nedostatky jsme od Vás slyšeli zejména pochvalné reakce, což nás neuvěřitelně těší a je to pro nás palivem, které požene plnou parou vpřed práci na NTEY Deathfest 2025, který se uskuteční od 15. do 17. května! Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme!
Stejně tak patří maximální poděkování všem kapelám za neskutečně intenzivní sety plné brutality a nefalšovaného undergroundu! Pánům od zvuku a světel, všem jednotlivě i dohromady z NTEY Df crew za ty hodiny dřiny každý den od svítání hluboko do noci, borcům z občerstvení a vůbec všem, kdo se jakkoliv zasloužil o zdárný chod akce, byl to sakra hukot!
——————————————————————–
And all that’s left for us to do is thank You all for the amazing support we received from You this year as well! It simply wouldn’t have been possible without You and we are glad that you have kept us in favor and that we have met with almost only positive reactions! Yes, there is always a bit of trouble with a new area, before we as organizers and You as visitors get to grips with it and learn to put everything together to your maximum satisfaction, but we tried our best! We know that not everything went as smoothly as we would have liked. In particular, parking will have to undergo some changes for the next time, and the social facilities will necessarily have to expand in the future. (But here I won’t leave a small note about the toilets inside the building, where we had to deal with non-functioning drains several times – everyone knows that wet wipes are not flushed down the toilet, and with some discipline the situation with the toilets could have looked a little different.) Even without showers, we would have until next time, they are happy to solve it somehow. But as I write above, despite the minor shortcomings, we have heard mainly positive reactions from You, which makes us incredibly happy and which are the fuel for us to drive full steam ahead work at NTEY Deathfest 2025, which will take place from May 15 to 17 ! Thank You, thank You, and thank You again!
Likewise, thanks to all the bands for incredibly intense sets full of brutality and unadulterated underground! To the guys from the sound and lights, to everyone individually and together from the NTEY Df crew for the hours of hard work every day from dawn until late at night, to the bistro workers and to everyone who contributed in any way to the successful running of the event, it was a hell of blast!
Haboš & Vladimír & NTEY Df crew