NICE TO EAT YOU DEATHFEST 2018

Ahoj, prosíme o zaslání promo materiálů pro promotion na www.nteydeathfest.cz.
Biography (krátká historie)
Discography
Links to webpage, myspace, facebook page
Link to best video
Promo photo (jen fotografie členů skupiny, bez přidané grafiky) a logo (vše v tiskové kvalitě nebo aspoň čím větší tím lepší).
Veškeré podklady zasílejte prosím na email renata.valesova@xichty.cz nebo na  FB Profil „Renhule Renhule Renhule.“

Bez dodání veškerých podkladů nebude možné propagovat a uveřejnit kapelu na stránkách NTEY ani na FB profilu NTEY!!!

Děkujeme a uvidíme se k květnu na zámku Horní Libchava.

 

 

 

NICE TO EAT YOU DEATHFEST 2018

Hello, please send below the materials for promotion for www.nteydeathfest.cz.
Biography (history in short story)
Discography
Links to webpage, myspace, facebook page
Link to best video
Promo photo (only group members photos without added graphics) and band logo (all in print quality).
Send it all to renata.valesova@xichty.cz or to FB Profile „Renhule Renhule Renhule.“

Without delivering all the materials, it will not be possible to promote and publish the band on the NTEY website or on the NTEY FB profile !!!

Thank you and I’ll see you at the Horní Libchava castle in May.