Novinky / News

Jak jste si mohli všimnout, trošku jsme změnili grafiku našeho webu, aby byl přehlednější a lépe čitelný. Už jsme rozjeli i přidávání info o kapelách v sekci Bands, takže během pár dní by mělo být info kompletní a nezapomeňte ani na sekci Line-up, kde už se dozvíte kompletní harmonogram celého festivalu!


As you may have noticed, we’ve changed the graphics of our site a little bit to make it clearer and easier to read. We have already started adding info about bands in the Bands section, so within a few days the info should be complete and do not forget even the Line-up section, where you will learn the full schedule of the whole festival!

Poděkování! / Thanks!

Děkujeme všem kapelám za parádní sety a hlavně Vám všem, kdo jste přišli naši zimní akci podpořit! Sešlo se vás přes dvě stovky a vaše spokojenost je pro nás největší pochvalou a hnacím motorem! Uvidíme se už za pět měsíců v kempu U Ferdinanda na NTEY Deathfestu 2019 s Lividity, Soils of Fate, Mercyless a kopou dalších super kapel v soupisce!


Thank to all bands for great sets and especially to all of You, who have come to support our winter action! Over two hundred people came and your satisfaction is the greatest praise and driving engine for us! See You in five months at kemp U Ferdinanda at NTEY Deathfest 2019 with Lividity, Soils of Fate, Mercyless, and a bunch of other super bands in line-up!

Ještě jednou díky! / Thank You once again!

 

Základní várka infa k 2019! / Basic info dose for 2019!

 

#1 Změna místa / Place change!

Ač si většina z vás, stejně jako my, areál zámku v Horní Libchavě oblíbila, hlásíme změnu místa pořádání NTEY Deathfestu 2019. Na zámku zamýšlí novou koncepci, kterou se hodlají ubírat, a náš festival už se do ní bohužel dál nehodí. Takže nám nezbývalo, než poděkovat Kilymu a jeho týmu za podporu v letech minulých a poohlédnout se po jiném místě. A našli jsme místo opravdu luxusní, na kterém vám budeme moci nabídnout návštěvnický servis zase a level výš!

Tím místem je Kemp u Ferdinanda v Srbské Kamenici!

Srbská Kamenice je obec asi 15 km od Děčína, uprostřed nádherné přírody národního parku České Švýcarsko, odkud je blízko k mnoha turistickým cílům, jako je Hřensko a jeho skalní soutěsky, Pravčická brána, Jetřichovice a mnoho dalších a dalších.

A co vám nabízí přímo kemp?

Ubytování v prostorných chatkách pro čtyři nebo šest osob, restauraci pro cca 50 lidí, ve které budou po celý den k dispozici vařené hotovky (výpečky, guláš, polévky), bazén, sprchy a wc, free wi-fi a velkou plochu ke stanování, přičemž autem můžete stát přímo u stanu!

Festival ale stále zůstává v podstatě indoorový, protože pódium i parket budou kryty velkým stanem, takže se nikdo nemusí obávat nepřízně počasí!

Navíc je hned u kempu zastávka autobusu, kterou projíždí pravidelná linka z / do Děčína a pokud by někomu nestačilo ubytování v kempu, nabízí Srbská Kamenice nespočet penzionů.


Although most of you, like us, liked the area of the Horní Libchava Castle, we report the change of the place of the NTEY Deathfest 2019. In the chateau the owner is thinking of the new concept of visitors service and our festival is unfortunately no longer fit in this plans. So we had no choice but to thank Kily and his team for support in the past years and look at another place. And we found a really luxurious place where we can offer you the visitor service on level up again!

This place is Kemp u Ferdinanda in Srbská Kamenice!

Srbská Kamenice is a village about 15 km from Děčín, amidst the beautiful countryside of the Czech Switzerland National Park. It is close to many tourist destinations such as Hřensko and its rock gorges, the Pravčická Gate, Jetřichovice and many others.

And what does the camp offer directly to you?

Accommodation in spacious chalets for four or six people, a restaurant for about 50 people, which will be available all day cooked hotpots (goulash, soups, pork etc.), swimming pool, showers and toilets, free wi-fi and large area for camping and with your car, you can stand right next to the tent!

But the festival still remains essentially indoor because the stage and the parquet will be covered with a big tent, so no one has to worry bad weather!

In addition, there is a bus stop right by the camp, which runs a regular line to / from Děčín and if there is not enough accommodation in the campsite in chalets or tents, Srbská Kamenice offers countless guesthouses.

 

Srbská Kamenice – vzdálenosti / distance:
SK – Horní Libchava (old venue) – 18 km
SK – Praha > 130 km
SK – Dresden > 87 km
SK – Berlin > 288 km
SK – Liberec > 62 km
SK – Česká Lípa > 30 km
SK – Děčín > 15 km
SK – Brno > 335 km
SK – Hradec Králové – 160 km

 

#2 Friends festivals & supports :

Obscene Extreme Festival (CZ)
Ranger-Rock(Germany)
FleshParty Openairfest (Slovakia)
I Raped Your Parents Entertainment(Austria/Germany)
Linz Deathfest (Austria)
Las Vegas Death Fest (USA)
MetalGate Czech Death Fest OpenAir (CZ)
Rock the Hell (Switz)