Přinášíme opět pár novinek / We bring you some news again

posted in: HOME | 0
Začneme tím nejzásadnějším !!!! Album THE KINGDOM OF THE LIARS od tuzemských FLESHLESS zde bude mít release párty , takže je nač se těšit!! / Let’s start with the most essential !!!! The album THE KINGDOM OF THE LIARS by domestic FLESHLESS will have a release party here, so what to look forward to !!
A dnes si dáme milovníky starých hororových filmů, pouštěných nejlépe ze staré, stokrát přehrané VHS kazety, aby to pořádně zrnilo! Grind core mašina z Brna, co má zpěváka s nejvystouplejším očním bělmem – Kandar! / And today we’re going to have lovers of old horror movies, best released from an old, VHS tape copied a hundred times, to make it really grainy! Grind core machine from Brno, which has a singer with the most outgoing whites of the eyes – Kandar!

A další si dáme death / grindové trhače nevinných medvídků z Anglie s krvelačnou panenkou Chucky za mikrofonem – to jsou Basement Torture Killings! / And we’ll have more death / grind rippers of innocent teddy bears from England with the bloodthirsty Chucky doll behind the microphone – these are Basement Torture Killings!

 

Něco z Čech a něco z Rakouska na NTEY / Something from the Czech Republic and something from Austria at NTEY

posted in: HOME | 0
A teď troška brutálního death metalu, nově říznutého snad až jakýmsi corem v podání karlovarských matadorů Cutterred Flesh, kteří nedávno vypustili do světa své nové album Sharing is Caring! / And now a bit of brutal death metal, newly cutted perhaps by a kind of core, performed by Karlovy Vary matadors Cutterred Flesh, who recently released their new album Sharing is Caring!

A teď porce death metalu, libujícího si v hororech, perverzi a krvelačném goru – to jsou Parental Advisory z Vídně! / And now a portion of death metal, reveling in horror, perversion and bloodthirsty gore – this is Parental Advisory from Vienna!

 

A jedeme dál v potvrzených kapelách / And we keep going in confirmed bands

posted in: HOME | 0
Dnes si dáme kus pořádně krvavé flákoty! Nikdo jiný, než polští veteráni goregrindu, kteří se po pár albech, kde jeli na čistě grind coreové vlně, vrátili k syrovému a surovému gore grindu! Squash Bowels! / Today we will have a piece of really bloody meat and guts! None other than Polish goregrind veterans, who returned to raw and crude gore grind, after a few albums, where they rode on a pure grind core wave! Squash Bowels!

Máte rádi plesnivý, pavučinami omotaný old school death metal ala Autopsy, Asphyx nebo Grave? Tak potom jsou berlínští Carnal Tomb něco přesně pro vás! / Do you like moldy, cobwebbed old school death metal ala Autopsy, Asphyx or Grave? Then Berlin Carnal Tomb is something just for you!

 

 

 

Další vlna potvrzených kapel a jedna náhrada / Another wave of confirmed bands and one replacement

posted in: HOME | 0
FOETAL JUICE bohužel na náš fest nepřijedou a tak vám za ně nabízíme ,doufejme že víc než adekvátní náhradu v podobě tuzemských grinderu AMOCLEN
Unfortunately, FOETAL JUICE will not come to our festival and so we offer you for them, we hope that more than an adequate replacement in the form of domestic grinders AMOCLEN

AMOCLEN

A teď zase troška nejdivočejšího slam běsnění s Gutrectomy z Německa! Ti si pro nás chystají příští měsíc nové album Manifestation of Human Suffering a fanoušci pořádného slamingu si skutečně přijdou na své – však vyzkoušejte odkaz na singl Shrine of Disgust v komentářích! / And now again a bit of the wildest slam rage with the Gutrectomy from Germany! They are preparing a new album Manifestation of Human Suffering for us next month and fans of a real slaming will really get their money’s worth – try the single Shrine of Disgust – link in the comments!

Brutal death metal v podání tureckých Gore Dimension, kterým vyšlo loni první album Ethereal Realm! / Brutal death metal performed by Turkish Gore Dimension, who released their first album Ethereal Realm last year!

 

 

A je tu další porce metalu / And there’s another serving of metal

posted in: HOME | 0
A jedeme dál v ostrém tempu na vlně maximální možné death / grindové brutality s francouzskou grupou Putrid Offal! Loňské album Sickenesses Obsessions vás rozláme, rozdrtí a namete do odpadkového koše! / And we continue at a brisk pace on a wave of maximum possible death / grind brutality with the French group Putrid Offal! Last year’s album Sickenesses Obsessions will break you, crush you and throw you in the trash!

Další akvizici NTEY 2022 netřeba představovat – drum’n’bass gigolové Spasm vám pořádně naloží do vašich zasmrádlých anusů! Připomínáme, že pánové v této době shání nového tlučmistra, takže pokud dokážete obhospodařovat i jiné blány, než panenské, dejte jim vědět, ať z nich nemáme další Duo Yamaha! / No need to introduce another acquisition of NTEY 2022 – drum’n’bass gigolos Spasm will load you into your stinking anus! We remind you that gentlemen are looking for a new drummer at this time, so if you can manage membranes other than virgins hymens, let them know!