Nice to eat you – special edition už za 68 dní !!! Nice to eat you – special edition in 68 days !!!

posted in: HOME | 0
Deathgrindová nálož Nice to eat you Deathfest tady bude už za 68 dní a v současné chvíli je prodáno cca 85% kapacity festivalu. K dispozici je posledních 166 lístků, proto neváhejte a objednávejte.
Všechny kapely mají potvrzenou účast a změny v soupisce už neplánujeme. Kdo nám bude chtít pomoct z propagací pište na email fleshless@seznam.cz. Zašleme letáky, plakáty a velkou pusu.
Všechny chatky jsou v našem autocampu Ferdinand obsazeny, ovšem místa pro stany a obytňáky je dostatek.
A i letos na vás bude čekat velmi příjemná pochutina a to speciální zázvorové pivo Gingerrr z malé rodinné zázvorovny na Vysočině, které znáte už z loňského ročníku nebo z letošního Metalgate CzechDeath festu.
See you in hell přátelé!!!
Deathgrind massacre Nice to eat you Deathfest will be here in 68 days. 85% of the festival’s capacity is sold, we have the last 166 tickets available.
All bands have confirmed and we don´t plan any changes in the list.
Who´ll want to help us with promotions, please write to fleshless@seznam.cz. We will send flyers, posters and a big kiss :).
All cottages are occupied in our Ferdinand motor camp, but there is enough space for tents and caravans.
And this year you will find a very pleasant delicacy, a special ginger beer Gingerrr from a small family ginger production in the Vysočina, which you already know from last year NTEY deathfest or from this year’s Metalgate CzechDeath fest.
See you in hell friends !!!