Něco z Čech a něco z Rakouska na NTEY / Something from the Czech Republic and something from Austria at NTEY

posted in: HOME | 0
A teď troška brutálního death metalu, nově říznutého snad až jakýmsi corem v podání karlovarských matadorů Cutterred Flesh, kteří nedávno vypustili do světa své nové album Sharing is Caring! / And now a bit of brutal death metal, newly cutted perhaps by a kind of core, performed by Karlovy Vary matadors Cutterred Flesh, who recently released their new album Sharing is Caring!

A teď porce death metalu, libujícího si v hororech, perverzi a krvelačném goru – to jsou Parental Advisory z Vídně! / And now a portion of death metal, reveling in horror, perversion and bloodthirsty gore – this is Parental Advisory from Vienna!