Sun of the Suns

posted in: HOME | 0

Teď trošku odkloníme kurz naší festivalové lodi z vod staroškolního death metalu a vplujeme do vod moderny s progresivní death corovou kapelou z Itálie, která má na svém kontě zatím jen jedno full album jménem TIIT. / Now we will slightly divert the course of our festival ship from the waters of old-school death metal and sail into the waters of modernity with a progressive death core band from Italy, which has only one full album under its name called TIIT.