NTEY 2023 se pomalu blíží / NTEY 2023 is slowly approaching

posted in: HOME | 0

Nový ročník se nezadržitelně blíží a my vám moc děkujeme za první vyprodanou várku lístků. Jste skvělí.Vstupenky stále k dispozici za zvýhodněnou cenu. Tak neváhejte. Cena je : 1200kč/50€ objednávat můžete na : fleshless@email.cz

 

The new year is fast approaching and we thank you very much for the first sold-out batch of tickets. You are great. Tickets still available at a discounted price. So don’t hesitate. The price is: CZK 1,200 /€50. You can order at: fleshless@email.cz

 

Poděkování všem za NTEY 2022 / Thanks to everyone for NTEY 2022

posted in: HOME | 0

Zazvonil zvonec a NTEY Deathfestu byl konec… Děkujeme Vám všem, kdo jste přijeli náš festival podpořit, moc si toho vážíme! Děkujeme všem kapelám za naprosto neskutečné sety, byl to maximální hukot! Děkujeme taky pánům od zvuku, osvětlovači, všem z kampu U Ferdinanda a vůbec všem, kdo se na chodu těch tří dnů nějak podílel. Byla to naprostá paráda, pohoda a potěšení! / The bell rang and NTEY Deathfest was over … Thank You to everyone who came and support our festival, we appreciate it very much! Thank You to all the bands for the absolutely unreal sets, it was the maximum blast! We also thank the gentlemen from the sound, the illuminator, everyone from the U Ferdinand camp and everyone who was involved in the running of those three days. It was absolutely great, comfort and pleasure!

Uvidíme se zase v září na United in Brutality festu! / See ya in September at United in Brutality fest again!

NTEY Deathfest crew