PF 2022

posted in: HOME | 0

NTEY Team vám přeje krásný nový rok 2022

NTEY Team wishes you a beautiful New Year 2022

Děkujeme všem fanouškům, uvidíme se příští rok!!! / Thank you to all the fans, see you next year !!!

posted in: HOME | 0
Děkujeme vám !!! Letošní speciální ročník byl neuvěřitelný !!!
Uvidíme se za necelý rok, protože věříme že květnový standartní termín už nic nepřekazí. V Kempu u Ferdinanda se uvidíme od 19 do 21. května 2022 a už teď vám můžeme potvrdít že na podiu vystoupí neuvěřitelní Cytotoxin!!! Na nových kapelách usilovně pracujeme, sledujte proto náš web a facebookový profil.

 

Thank you !!! This special NTEY DF was incredible !!! See you in less than a year, because we believe that the May standard date will not be hindered. I’ll see you at Kemp u Ferdinanda from 19 to 21 May 2022 and we can already confirm  incredible band Cytotoxin !!! We are working on new bands, so follow our website and Facebook profile.

Aktualizujeme časový hamornogram kapel!!! We are updating the time schedule of the bands !!!

posted in: HOME | 0

Vlivem malých škatulat v soupisce letošních kapel jsme museli hýbat i s hracími časy. Níže a v záložce Schedule uvádíme aktuální hrací rozpis aby vám žádná oblíbená banda neunikla. Rozpisy budou umístěny i všude po areálu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás bando už za 5 dní!!!

Due to changes in the list of this year’s bands, we had to move with the playing times. Below and in the Schedule tab, we present the current schedule so that you do not miss any favorite gang. The schedules will be placed all over the complex. Thank you for your understanding and we look forward to seeing you in 5 days !!!

 

SCHEDULE 2021 – Special edition

Čtvrtek / Thursday September 2. září 2020 )

17:00 – 18:00 – CROW TO CROW
18:00 – 19:00 – ARAWN
19:00 – 20:00 – CHOKED BY OWN VOMITS
20:00 – 21:00 – FLESHLESS
21:00 – 22:00 – DEBUSTROL
22:00 – 23:00 – AGRESSOR

(Pátek / Friday September 3. září 2020)

13:00 – 14:00 – STERCORE
14:00 – 15:00 – CARNAL DIAFRAGMA
15:00 – 16:00 – MINORITY SOUND
16:00 – 17:00 – CONGENITAL ANOMALIES
17:00 – 18:00 – EPICARDIECTOMY
18:00 – 19:00 – PLACENTA POWERFIST
19:00 – 20:00 – STILLBIRTH
20:00 – 21:00 – PURGATORY
21:00 – 22:00 – HYPNOS
22:00 – 23:00 – DEBAUCHERY
23:00 – 24:00 – NAHUM

(Sobota / Saturday September 4. září 2020 )

13:00 – 14:00 – CONSEQUENCES
14:00 – 15:00 – G.O.R.E
15:00 – 16:00 – BLOODPHEMY
16:00 – 17:00 – DOOMAS
17:00 – 18:00 – KRYPTOR
18:00 – 19:00 – PURULENT SPERMCANAL
19:00 – 20:00 – NECROTTED
20:00 – 21:30 – DEAD
21:30 – 23:00 – ROOT
23:00 – 24:00 – M.A.D

Venue open thursday Sept 2 due 16.00 hrs
Areál bude otevřen od čtvrtka 2.9. od 16.00 hod

Thursday program starts at 17.00
Friday program starts at 13:00
Saturday program starts at 13:00

Zrušené Mean Messiah nahrazuje v soupisce Choked by own vomits!!! / The canceled Mean Messiah replaces Choked by own vomits!!!

posted in: HOME | 0

Bohužel naši přátelé a skvělá skupina Mean Messiah na poslední chvíli nemůžou vystoupit na NTEY z důvodu odchodu bubeníka (oficiální vyjádření kapely si můžete přečíst níže). Mean Messiah nahradí ultra grindový grind z Dolní Chčije Choked by own vomits. Sice nevíme kde se město nachází, ale věříme že si cestu k nám na fesťák opět najdou 😀

 

Oficiální vyjádření Mean Messiah.

S velkou lítostí oznamujeme, že bohužel nezahrajeme na letošním Nice to Eat You Deathfest, protože naše řady nečekaně opustil bubeník J. Willander, ačkoliv jsme byli domluveni, že toto vystoupení ještě společně odehrajeme. Je nám to moc líto, víme, že se na festival chystá velká spousta našich fans, bohužel není v naší moci s tím cokoliv udělat. 🙁 S pořadateli NTEY Death Festu jsme v kontaktu a s naší neúčastí jsou srozuměni, ačkoliv i jim je to moc líto. Určitě za nás najdou super náhradu.
O dalších krocích Mean Messiah vás budeme informovat, pořádání konkurzu na nového bubeníka je zatím věc otevřená.
Dan & David

Festival INFO – Coronavirus a lístky / Festival INFO – Corona and tickets

posted in: HOME | 0
Protože se nám množí dotazy přinášíme důležité informace:
KoronaKravina:
Nebudeme u vstupu po vás požadovat testy, potvrzení a jiné papíry. Ale prosíme mějte je u sebe pro případ možné kontroly. Chceme aby byl festival bez problémů.
Můžete absolvovat nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – PCR test
Absolvovat nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – Antigenní test
Mít vystavený certifikát Očkovacím centrem ČR o dokončeném očkovaní podle platného očkovacího schématu a po podaní poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní
nebo potvrzení o laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech.
Lístky:
Lístků je prozatím ještě dost. K dispozici je stále 15% kapacity festivalu. Lístky můžete koupit v předprodeji za cenu 1000 na email fleshless@email.cz nebo na místě za cenu 1200.

 

 

Because we have a lot of questions, we bring you important information:

 

Corona virus

We will not ask you for tests, confirmations and other papers at the entrance. But please keep them with you in case of a possible inspection. We want the festival to be without problems.

You can pass the RTS PCR test for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no later than 7 days ago.

Pass the SARS-CoV-2 virus antigen POC test with a negative result no later than 72 hours ago – Antigen test

At least 14 days have elapsed to have a certificate issued by the Vaccination Center of the Czech Republic on completed vaccination according to the valid vaccination schedule and after the last dose has been given

or confirmation of laboratory-confirmed COVID-19 in the past 180 days.

Tickets:

There are still plenty of tickets. 15% of the festival’s capacity is still available. You can buy tickets in advance for the price of 1000 to the email fleshless@email.cz or on the spot for the price of 1200.