MELANCHOLY PESSIMISM postihlo Tornádo!!! MELANCHOLY PESSIMISM hit Tornado !!!

posted in: HOME | 0
Naši přátelé z MELANCHOLY PESSIMISM, postihlo ničivé Tornádo. Kulturní dům v Moravské nové vsi je zničený. Zkušebna byla naštěstí v suterénu a tak alespoň aparáty mají v pořádku. Přesto přišli o auta a další majetek. Všichni jsou naštěstí v pořádku!!!
Pomoc se jim teď bude velmi hodit jako všem obyvatelům postiženého regionu. Věřím že kluky v tom určitě nenecháme samotné!!!

 

Rozsah zkázy uvidíte ve videu:

 

 

 

Our friends from MELANCHOLY PESSIMISM, were hit by a devastating Tornado. The cultural house in Moravská Nová ves was destroyed. Fortunately, their band room was in the basement, so at least the devices are fine. But Melancholly pessimism lost cars and other property. Fortunately, everyone is fine !!!

I believe that we will definitely not leave the boys alone !!!

 

Nice to eat you – special edition už za 68 dní !!! Nice to eat you – special edition in 68 days !!!

posted in: HOME | 0
Deathgrindová nálož Nice to eat you Deathfest tady bude už za 68 dní a v současné chvíli je prodáno cca 85% kapacity festivalu. K dispozici je posledních 166 lístků, proto neváhejte a objednávejte.
Všechny kapely mají potvrzenou účast a změny v soupisce už neplánujeme. Kdo nám bude chtít pomoct z propagací pište na email fleshless@seznam.cz. Zašleme letáky, plakáty a velkou pusu.
Všechny chatky jsou v našem autocampu Ferdinand obsazeny, ovšem místa pro stany a obytňáky je dostatek.
A i letos na vás bude čekat velmi příjemná pochutina a to speciální zázvorové pivo Gingerrr z malé rodinné zázvorovny na Vysočině, které znáte už z loňského ročníku nebo z letošního Metalgate CzechDeath festu.
See you in hell přátelé!!!
Deathgrind massacre Nice to eat you Deathfest will be here in 68 days. 85% of the festival’s capacity is sold, we have the last 166 tickets available.
All bands have confirmed and we don´t plan any changes in the list.
Who´ll want to help us with promotions, please write to fleshless@seznam.cz. We will send flyers, posters and a big kiss :).
All cottages are occupied in our Ferdinand motor camp, but there is enough space for tents and caravans.
And this year you will find a very pleasant delicacy, a special ginger beer Gingerrr from a small family ginger production in the Vysočina, which you already know from last year NTEY deathfest or from this year’s Metalgate CzechDeath fest.
See you in hell friends !!!

Bude? Nebude? / Will be? Won’t it?

posted in: HOME | 0

Bude? Nebude? My doufáme, že ano, byť zatím rozdané karty moc nadějně nevypadají…

I přesto že vyhlídky nejsou prozatím moc pozitivní na letošním NTEY DF usilovně pracujeme. Pevně věříme, že jak jsme loňskou festivalovou sezónu ukončili (nejenom v ČR, ale možná i v celé Evropě), tak doufáme že ji letos zahájíme (přeci jen NTEY festivalovou sezónu u nás už tradičně několik let startujeme).

Jsme pevně rozhodnutí NTEY uskutečnit a náš festival bude pro všechny tzn. nebudeme vyžadovat povinnost očkování proti pičiviru nebo snad nesmyslný a naprosto nelogický negativní test.

Pomalu, ale jistě přátelé přestavujeme letošní kapely a pracujeme na novém merchandise, kterému bude vévodit náš dvorní maskot Zlovejr alias HoGo FoGo Bubo Bubo.

Těšíme se na vás a držte se přátelé. Tahle sračka snad brzy skončí a my se znovu uvidíme pod pódiem nejen naší grind/death metalové veselice.

Váš NTEY Team

Will be? Won’t it? We hope so, even though the cards dealt so far don’t look very promising …

The future is not very positive yet. We are working hard on this year’s NTEY DF. We believe that as we ended last year’s festival season (not only in the Czech Republic, but perhaps in the whole of Europe), we hope to start it this year.

We are the decision to make NTEY and our festival will be for everyone. We will not require the obligation to vaccinate against shitvirus or perhaps a meaningless and completely illogical negative test.

We are slowly but surely introducing this year’s bands and working on new merchandise.

We look forward to seeing you friends. This shit will end soon and we will see each other again under the stage not only of our grind / death metal party.

Your NTEY Team