Ukončení předprodeje / Presale finishes!

posted in: HOME | 0

Poslední možnost k obejdnání lístků v předprodeji máte do 30. dubna. Pak předprodej končí, protože by už Vám pošta nemusela dodat lístky včas. Lupeny samozřejmě budou k mání i přímo na akci u vstupu, takže kdo ještě váhá s koupí, nemusí se bát, že by se ve finále na fest vůbec nedostal! / The last chance to order pre-sale tickets is until April 30. Then the pre-sale ends, because the post office would no longer be able to deliver your tickets on time. Of course, the tickets will also be available directly at the event at the entrance, so those who are still hesitating to buy don’t have to worry about not getting to the fest in the final!

Nový areál, nová pravidla! / New area, new rules!

posted in: HOME | 0
S novým areálem přichází také nové pravidlo, které asi nebude každému úplně po chuti, leč dohoda s majitelem Bajtlichu zní jasně a proto poprosíme všechny návštěvníky NTEY 2024, aby pro tentokrát nechali vlastní grily a sudy a basy piva doma. Určitě se nechceme zařadit po bok festivalů, které vám nedovolí pronést bránou láhev vody, nebo své oblíbené kořalky… Ale konzumace piva doneseného ve větším obsahu nebude již prostě tento rok povolena. Ceny piva zůstanou stejné jako loňský rok, takže se opravdu snažíme držet jeho ceny na únosné výši a navíc je třeba si uvědomit, že každá koruna, kterou necháte ve festivalové kase navíc, pomáhá náš festival zlepšovat pro příští ročník. Takže děkujeme, že budete tuto naši prosbu dodržovat! Zrovna tak grilování u chatek bude zakázáno, a to z důvodu požární bezpečnosti v kempu. / With the new area also comes a new rule, which probably won’t be to everyone’s taste, but the agreement with the owner of Bajtlich sounds clear, and therefore we ask all visitors to NTEY 2024 to leave their own grills and kegs and crates of beer at home for this time. We certainly don’t want to join the ranks of festivals that don’t allow you to bring a bottle of water or your favorite spirits through the gate… But the consumption of beer brought in larger quantities simply won’t be allowed this year. The prices of beer will remain the same as last year, so we really try to keep its prices at an affordable level, and you should also remember that every extra crown you leave in the festival coffers helps to improve our festival for next year. So thank you for following our request! Likewise, barbecuing near the cabins will be prohibited, due to fire safety in the campsite.
Děkujeme za pochopení! / Thank You for your understanding!