Commander

posted in: HOME | 0

Kapel tohoto jména se na metalové scéně pohybuje vícero, takže si upřesníme, že tahle pochází z Německa, konkrétně z Mnichova a na kontě má tři full alba, to poslední Fatalis (The Unbroken Circle) vyšlo v roce 2018. Death metal do morku kostí! / Bands of this name moves more on the metal scene, so let’s clarify that this one comes from Germany, specifically from Munich, and has three full albums to its credit, the last one Fatalis (The Unbroken Circle) was released in 2018. Death metal to the core!

Neurotic Machinery

posted in: HOME | 0

Nadešel čas na porci progresivně melodického nářezu v podání bandy z Tachova, která už má v diskografii šest full alb, to poslední A Loathsome Aberration vyšlo v roce 2022! / The time has come for a portion of progressively melodic brutality performed by the band from Tachov, which already has six full albums in its discography, the last one A Loathsome Aberration was released in 2022!

Demiurgon replaced Reaping Flesh

posted in: HOME | 0

A máme tu jednu změnu v linu-upu, Reaping Flesh nahradí jejich krajané z Modeny, kapela která vznikla v roce 2014 a na kontě má dvě full alba a dvě Ep – obě z roku 2021. / And we have one change in the line-up, Reaping Flesh will replace their compatriots from Modena, a band that formed in 2014 and has two full albums and two EPs – both from 2021.

 

Resurrected

posted in: HOME | 0

Tahle kapela jsou ostřílení mazáci a vždy byla zárukou poctivé death metalové řezničiny, což dokazují na všech svých Ep a sedmi full albech. To poslední, eponymní vydali tihle řezníci z Duisburgu v roce 2017. / This band are seasoned killers and have always been a guarantee of honest death metal butchery, which they prove on all their EPs and seven full albums. The last, eponymous, was released by these butchers from Duisburg in 2017.

Hour Of Penance

posted in: HOME | 0

Tahle italská kapela z Říma, která ve své tvorbě míchá techniku s brutalitou funguje už od roku 1999, ale pronásleduje ji poměrně časté střídání členů (takže od roku 2010 v kapele nefiguruje ani jeden ze zakládajících členů). Což ovšem nic nemění na tom, že laťka stanovená staršími alby zůstává stále zachována, což dokazuje album Misotheism z roku 2019 a co dokáže určitě i nová fošna Devotion, která vyjde v dubnu letošního roku! / This Italian band from Rome, which mixes technical with brutality in its work, has been operating since 1999, but it is haunted by a fairly frequent change of members (so that since 2010, not one of the founding members has appeared in the band). Which, of course, does not change the fact that the bar set by older albums is still maintained, which is proven by the album Misotheism from 2019 and what the new album Devotion, which will be released in April of this year, can certainly do!