Blížíme se ke konci s představováním kapel / We are nearing the end of introducing bands

posted in: HOME | 0
Dnes si dáme pořádnou porci staroškolního rouhání a temnoty v podání polských Embrional! Zlo! / Today we will have a good portion of old school blasphemy and darkness served by Polish Embrional! Evil!

A dnes na valící se, smrduté a pořádně zabublané gore vlně s relativně novou bandou oscilující mezi Prahou a Jižními Čechami – Abhorrent Cabaret! / And today on a rolling, stinking and really bubbling gore wave with a relatively new band oscillating between Prague and South Bohemia – Abhorrent Cabaret!

A teď zase maximální porce rouhání vyvstalého z hlubin pekelného ohně s kapelou Sacramental Blood ze Srbska, která v roce 2016 vydala své debutové album Ternion Demonarchy! / And now again the maximum portion of blasphemy arising from the depths of hellfire with the band Sacramental Blood from Serbia, which released their debut album Ternion Demonarchy in 2016!

 

 

A po pauze opět další potvrzené kapely / And after the break, another confirmed band again

posted in: HOME | 0
A další porce brutálního death metalu měrou vskutku vrchovatou! Kapela, která už měla zaprasit na zářijové edici NTEY, nakonec však nedojela, proto tedy teď v květnu – Placenta Powerfist! / And another portion of brutal death metal in really high concentration! However, the band, which was already supposed to make a filth at the September edition of NTEY, did not finish in the end, so now in May – Placenta Powerfist!

A ještě jednou nadměrný náklad brutálního death metalu. Tentokrát od anglického dua Slob, které před pár dny vydalo své debutové album Deepwoods Shack of Sodomy! / And once again, an excessive load of brutal death metal. This time from the English duo Slob, who released their debut album Deepwoods Shack of Sodomy a few days ago!

 

Teď trošku zbrzdíme tu vlnu brutálního death metalu a dáme si něco trošku poklidnějšího. I když se pořád bavíme o pořádně nabroušeném melodickém death / thrashi! A to v podání rakouských Darkfall, kteří loni vydali splitko s thrashovými Mortal Strike. / Now let’s slow down the wave of brutal death metal and have something a little calmer. Even though we’re still talking about really sharpened melodic death / thrash! Performed by the Austrian Darkfall, who last year released a split with the thrash Mortal Strike.

Přinášíme opět pár novinek / We bring you some news again

posted in: HOME | 0
Začneme tím nejzásadnějším !!!! Album THE KINGDOM OF THE LIARS od tuzemských FLESHLESS zde bude mít release párty , takže je nač se těšit!! / Let’s start with the most essential !!!! The album THE KINGDOM OF THE LIARS by domestic FLESHLESS will have a release party here, so what to look forward to !!
A dnes si dáme milovníky starých hororových filmů, pouštěných nejlépe ze staré, stokrát přehrané VHS kazety, aby to pořádně zrnilo! Grind core mašina z Brna, co má zpěváka s nejvystouplejším očním bělmem – Kandar! / And today we’re going to have lovers of old horror movies, best released from an old, VHS tape copied a hundred times, to make it really grainy! Grind core machine from Brno, which has a singer with the most outgoing whites of the eyes – Kandar!

A další si dáme death / grindové trhače nevinných medvídků z Anglie s krvelačnou panenkou Chucky za mikrofonem – to jsou Basement Torture Killings! / And we’ll have more death / grind rippers of innocent teddy bears from England with the bloodthirsty Chucky doll behind the microphone – these are Basement Torture Killings!

 

Něco z Čech a něco z Rakouska na NTEY / Something from the Czech Republic and something from Austria at NTEY

posted in: HOME | 0
A teď troška brutálního death metalu, nově říznutého snad až jakýmsi corem v podání karlovarských matadorů Cutterred Flesh, kteří nedávno vypustili do světa své nové album Sharing is Caring! / And now a bit of brutal death metal, newly cutted perhaps by a kind of core, performed by Karlovy Vary matadors Cutterred Flesh, who recently released their new album Sharing is Caring!

A teď porce death metalu, libujícího si v hororech, perverzi a krvelačném goru – to jsou Parental Advisory z Vídně! / And now a portion of death metal, reveling in horror, perversion and bloodthirsty gore – this is Parental Advisory from Vienna!

 

A jedeme dál v potvrzených kapelách / And we keep going in confirmed bands

posted in: HOME | 0
Dnes si dáme kus pořádně krvavé flákoty! Nikdo jiný, než polští veteráni goregrindu, kteří se po pár albech, kde jeli na čistě grind coreové vlně, vrátili k syrovému a surovému gore grindu! Squash Bowels! / Today we will have a piece of really bloody meat and guts! None other than Polish goregrind veterans, who returned to raw and crude gore grind, after a few albums, where they rode on a pure grind core wave! Squash Bowels!

Máte rádi plesnivý, pavučinami omotaný old school death metal ala Autopsy, Asphyx nebo Grave? Tak potom jsou berlínští Carnal Tomb něco přesně pro vás! / Do you like moldy, cobwebbed old school death metal ala Autopsy, Asphyx or Grave? Then Berlin Carnal Tomb is something just for you!