Fraternal fest United in Brutality 2024 / 20. – 21.9. / Bajtlich – Chřibská !

posted in: HOME | 0

Dva zářijové dny plné old school death / black / thrash metalu! / Two september days full of old school death / black / thrash / metal!

Assassin (Germany), Spearhead – A tribute to Bolt Thrower (Germany), Warpath (Germany), Ingrowing (CZ), Bohemyst (CZ), Stillborn (Poland), Varulv (Austria), Sabiendas (Germany), Nahum (CZ), Infer (SK), Necroblasphemy (Germany), Mater Monstifera (CZ), Gravehammer (Germany), Cryptic Remains (Hungary), Radiation (Slovakia), Okult (CZ), Epidemic Scorn (Germany), Naurrakar (CZ), Milligan (CZ), M.O.R. (CZ)

Veškeré další info na Fb profilu / Every info on Fb profil – https://www.facebook.com/events/299158906092302

 

Děkujeme Vás všem! / Thank You all!

posted in: HOME | 0
A jedenáctý ročník NTEY Deathfestu a tím také křest nového areálu jsou minulostí… / And the eleventh year of NTEY Deathfest and thus also the baptizing of the new area are in the past…
A nám už tak zbývá jen poděkovat Vám všem za úžasnou podporu, které se od Vás i tomuto ročníku dostalo! Bez Vás by to prostě a jednoduše nešlo a jsme rádi, že jste nám zachovali přízeň a že jsme se setkali takřka jen se samými kladnými reakcemi! Ano, s novým areálem je vždy trošku potíž, než si ho my jako pořadatelé i Vy jako návštěvníci osaháme a naučíme se v něm vše poskládat k vaší maximální spokojenosti, ale snažili jsme se ze všech sil! Víme, že ne úplně vše šlo tak hladce, jak bychom chtěli. Zejména parkování bude muset pro příště doznat nějakých změn a i sociální zázemí se bude muset nutně do budoucna rozšířit. (Tady si ale neodpustím malou poznámečku k toaletám uvnitř budovy, kde jsme museli několikrát řešit nefunkční odpady – každý ví, že vlhčené ubrousky se do toalety nesplachují a při nějaké té kázni přeci jen mohla situace se záchody vypadat trošku jinak.) I absenci sprch bychom do příště rádi nějak vyřešili. Ale jak píšu výše, i přes ty drobné nedostatky jsme od Vás slyšeli zejména pochvalné reakce, což nás neuvěřitelně těší a je to pro nás palivem, které požene plnou parou vpřed práci na NTEY Deathfest 2025, který se uskuteční od 15. do 17. května! Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme!
Stejně tak patří maximální poděkování všem kapelám za neskutečně intenzivní sety plné brutality a nefalšovaného undergroundu! Pánům od zvuku a světel, všem jednotlivě i dohromady z NTEY Df crew za ty hodiny dřiny každý den od svítání hluboko do noci, borcům z občerstvení a vůbec všem, kdo se jakkoliv zasloužil o zdárný chod akce, byl to sakra hukot!
——————————————————————–
And all that’s left for us to do is thank You all for the amazing support we received from You this year as well! It simply wouldn’t have been possible without You and we are glad that you have kept us in favor and that we have met with almost only positive reactions! Yes, there is always a bit of trouble with a new area, before we as organizers and You as visitors get to grips with it and learn to put everything together to your maximum satisfaction, but we tried our best! We know that not everything went as smoothly as we would have liked. In particular, parking will have to undergo some changes for the next time, and the social facilities will necessarily have to expand in the future. (But here I won’t leave a small note about the toilets inside the building, where we had to deal with non-functioning drains several times – everyone knows that wet wipes are not flushed down the toilet, and with some discipline the situation with the toilets could have looked a little different.) Even without showers, we would have until next time, they are happy to solve it somehow. But as I write above, despite the minor shortcomings, we have heard mainly positive reactions from You, which makes us incredibly happy and which are the fuel for us to drive full steam ahead work at NTEY Deathfest 2025, which will take place from May 15 to 17 ! Thank You, thank You, and thank You again!
Likewise, thanks to all the bands for incredibly intense sets full of brutality and unadulterated underground! To the guys from the sound and lights, to everyone individually and together from the NTEY Df crew for the hours of hard work every day from dawn until late at night, to the bistro workers and to everyone who contributed in any way to the successful running of the event, it was a hell of blast!
Haboš & Vladimír & NTEY Df crew

Změny v pořadí kapel! / Changes in the schedule!

posted in: HOME | 0
Ani tento rok se nám bohužel nevyhnou nějaké změny v sestavě, na poslední chvíli odřekl svou účast dvěma kapelám a to italští Sun of the Suns a rumuská gore/slam banda VomitingRot. Náhrady na poslední chvíli hledat nebudeme, jen se trošku posunul začátek jak čtvrtečního, tak pátečního programu, přičemž čtvrteční program uzavřou Nervecell av pátek začnou ve 13:00 Search and Destroy a na 14:00 se posunul start setu Capsaicin Stitch Rupture. Níže k nakouknutí aktualizované pořadí.
Ani letos se bohužel nevyhneme některým změnám v sestavě, na poslední chvíli svou účast zrušily dvě kapely, italští Sun of the Suns a rumunská gore/slamovka VomitingRot. Náhrady na poslední chvíli shánět nebudeme, jen se mírně posunul začátek čtvrtečního i pátečního programu, kdy Nervecell čtvrteční program uzavře a v pátek ve 13:00 začne hledej a znič a začíná Kapsaicinový steh. Roztržka se přesouvá na 14:00. Níže se podívejte na aktualizovaný rozvrh.

Pořadí kapel / Harmonogram:

Čtvrtek / Thursday May 16 květen 2024
15.00 – 16.00 – Scars of Violence
16:00 – 17:00 – Godless
17:00 – 18:00 – Indecent Excision
18:00 – 19:00 – Pighead
19:00 – 20:00 – Putridity
20:00 – 21:00 – Epicardiectomy
21:00 – 22:00 – Centinex
22.00 – 24.00 – Sinister
24.00 – 01.00 – Nervecell
Pátek / Friday May 17 květen 2024
13.00 – 14.00 – Search And Destroy
14:00 – 15:00 – C.S.R
15:00 – 16:00 – Neurotic Machinery
16:00 – 17:00 – F.O.B.
17:00 – 18:00 – Sucking Leech
18:00 – 19:00 – Disgorged Foetus
19:00 – 20:00 – Divine Defilement
20:00 – 21:00 – Fleshless
21.00 – 22.00 – North Czech Suspension Team show
22:00 – 23:00 – Fleshcrawl
23.00 – 24.00 – Gut
Sobota / Saturday May 18 květen 2024
12.00 – 13.00 – Minor
13:00 – 14:00 – Spineless Fuckers
14:00 – 15:00 – Parallel Existence
15:00 – 16:00 – Mivedantal
16:00 – 17:00 – Commander
17:00 – 18:00 – Menstrual Coctail
18:00 – 19:00 – Obscenity
19:00 – 20:00 – Resurrected
20:00 – 21:00 – Pessimist
21:00 – 22:00 – Hour of Penance
22:00 – 23:00 – The Creatures From The Tomb
23.00 – 24.00 – Demiurgon

Drinks… drinks… DRINKS!

posted in: HOME | 0

Už se to blíží mílovými skoky! A protože k muzice pořádně nahlas patří taky trochu (či více) se naslopat, tak tady máte nápojový lístek. I přes zdražování všeho jsme se snažili nechat ceny stejné jako loni, takže jen Beránek zdražil, jinak si můžete volátka namastit za stejné peníze, jako minulý rok! Chybět nebude ani stánek se zázvorovým pivem, Strongbow a kopa alko i nealko nápojů!

It’s coming in leaps and bounds! And since really loud music also includes getting a little (or more) drunk, so here’s your drink menu. Despite the increase in the price of everything, we tried to keep the prices the same as last year, so only Beránek has increased in price, otherwise you can grease the frills for the same money as last year! There will also be a stand with ginger beer, Strongbow and a lot of alcoholic and non-alcoholic drinks!

Kudy k nám? / Which way to us?

posted in: HOME | 0

Protože se bude festival odehrávat v nové lokaci, nebude asi od věci vám trošku napovědět, kudy se k nám dostanete…

Adresa:

Rekreační středisko Bajtlich

Kamenická 266

407 44

Chřibská

GPS 📍: 50.858692327638664, 14.476281946445322
🚗 Z D8 od Prahy a Ústí musíte jet směrem Děčín, pak na Českou Kamenici a Rumburk. Od Drážďan opět na Děčín a Rumburk. Od Liberce přes Kamenický Šenov a opět Českou Kamenici, nebo přes Hrádek nad Nisou, přes Německo, směrem na Dolní Podluží.
🚌 Z Děčína odjíždí bus od autobusového, respektive vlakového nádraží ve všední dny i několikrát za hodinu, hledejte spoj číslo 402 do Varnsdosrfu, zastávka autobusu je přímo před vchodem do kempu, jmenuje se „Chřibská – ozdravovna“. Pozor na autobusy, které jezdí z Děčína do Chřibské přes Jetřichovice – číslo 434, ty vás dovezou do centra obce, odkud je to do areálu relativně daleko – asi kilometr a půl.
🚉 Do Chřibské se dá z Děčína dostat také vlakem, což však více než nedoporučujeme, protože z vlakového nádraží v Chřibské je to do areálu skoro 7km. Pokud vás snad tato vzdálenost neodrazuje, hledejte ve spojeních osobní vlak Děčín – Rumburk.
🚕 Během festivalu bude zase fungovat stejně jako v Srbské Kamenici festivalové taxi, telefonní číslo a od kdy přesně bude taxík jezdit vám dáme vědět v průběhu příštích dnů.

Since the festival will take place in a new location, it will probably not be out of place to give you a little hint as to where you can get to us…

Address:

Rekreační středisko Bajtlich

Kamenická 266

407 44

Chřibská

GPS📍: 50.858692327638664, 14.476281946445322
🚗 From the D8 from Prague and Ústí you have to drive towards Děčín, then to Česká Kamenice and Rumburk. From Dresden again to Děčín and Rumburk. From Liberec via Kamenický Šenov and again Česká Kamenice, or via Hrádek nad Nisou, through Germany, towards Dolní Podluží.
🚌 A bus leaves Děčín from the bus or train station on weekdays and several times an hour, look for route number 402 to Varnsdosrf, the bus stop is right in front of the entrance to the campsite, it is called “Chřibská – ozdravovna”. Pay attention to the buses that go from Děčín to Chřibská via Jetřichovice – number 434, they will take you to the center of the village, from where it is relatively far to the area – about a kilometer and a half.
🚉 You can also get to Chřibská from Děčín by train, but we do not recommend this, as it is almost 7 km from the train station in Chřibská to the campus. If this distance does not deter you, look for the passenger train Děčín – Rumburk in the connections.
🚕 During the festival, the festival taxi will work the same way as in Srbská Kamenice, we will let you know the phone number and when exactly the taxi will start running in the next few days.